Dark Light
انواع کابل زمینی

کابل ارسال دیدگاه

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

کابل چیست؟
  • کابل وسیلهای است که از دو یا چند سیم هادی الکتریکی تشکیل شده و معمولاً در غلاف محافظی قرار دارد و برای انتقال برق بکار میرود. مهمترین و بیشترین عایقی که در ساختمان کابلها بکار میرودP.V.C  پلی وینیل کلراید است که پرتو دور یا. P.V.C عایقی غیر قابل اشتعال است و این مزیت خوبی در کابلها میباشد. دارای انعطاف پذیری زیادی میباشد و تنها عیب أن این است که در درجه حرارت حدود صفر و زیر صفر از أن نمیتوان برای عملیات کابل کشی مورد استفاده قرار داد. مواردی مانند ارزانی تولید انبوه و سادگی ساخت باعث شده که بیش از ۹۰ درصد کابلهای فشار ضعیف از این عایق درست شوند . نوعی عایق دیگر بنام PET (پلی اتیلن) برای کابلها بکار میرود که آتشگیر بوده و در مکانهای اختصاصی بکار میرود . در بعضی از کابلها از عایق لاستیکی استفاده میشود که کاربرد زیادی ندارد . هادی کابلها از جنس مس و یا آلومینیوم میباشند. در صورتیکه بخواهیم از کابلی با هادی آلومینیوم برای کابل کشی هوایی استفاده کنیم باید یک رشته آن فولاد باشد . برای شناسائی کابلها از حروفی استفاده میشود که روی کابلها نوشته شده است برخی از این حرف طبق استاندارد آلمانV.D.E بشرح زیر میباشد: کابل با هادی مسی NR کابل با هادی ألومینیوم علامت عایق پرتو دور میباشد علامت ورق متالیزه میباشد سیم تحمل کننده در کابل کشی هوایی حفاظت فولادی نواری شکل روکش کمربندی پرتو دور هادی دایره ای شکل میباشد هادی یک رشته و دایرهای میباشد هادی چند رشته هادی بشکل مثلث  نکته مهم  : مقاومت: عبارت است از عکس ال عملی که هر عنصر با توجه به ساختمان اتمی و تعداد الکترون لایه اخر در مقابل عبور جریان یا حرکت الکترونهااز خود نشان میدهد مقاومت با طول هادی نسبت مستقیم و با سطح مقطع نسبت عکس دارد . برای اندازه گیری مقاومت فلزات یک متر از انرا به سطح مقطعیک میلیمتر مربع انتخاب کرده و مقاومت انرا اندازه گیری میکنند (جداول اماده برای همه فلزات وجود دارد) که به ان مقاومت مخصوص میگویم و برحسب اهم است.

ساختمان کابلها: هر نوع هادی که جریان برق را از خود عبور داده و توسط موادی از محیط اطراف خود عایق شده باشد را کابل مینامند . مهمترین و بیشترین عایقی که در ساختمان کابلها بکار میرود عبارتند از P.V.Cپلی وی نیل کلراید که پرتو دور یا پلاستیک نامیده میشود . P.V.C عایقی غیر قابل اشتعال است و این مزیت خوبی در کابلها میباشد دارای انعطاف پذیری زیادی میباشد و تنها عیب ان این است که در درجه حرارت حدود صفر و زیر صفر از ان نمیتوان برای عملیات کابل کشی مورد استفاده قرار داد مواردی مانند ارزانی تولید انبوه و سادگی ساخت باعث شده که بیش از ۹۰ در صد کابلهای فشار ضعیف از این عایق درست شوند. نوعی عایق دیگر بنام PETپلی اتیلن برای کابلها بکار میرود که اتشزا بوده و در مکانهای اختصاصی بکار میرود . در بعضی از کابلها از عایق لاستیکی استفاده میشود که کاربرد زیادی ندارد.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

[/vc_column][/vc_row]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شماره تماس