Dark Light

انتخاب کابل مناسب برای جریان های مجاز ارسال دیدگاه

جریان مجاز:

جریان مجاز عبوری از سیم ها و کابل ها به گونه ای تعین می شود که در هر نقطه ای از کابل، حرارت تولید شده در هادی های آن به خوبی به محیط اطراف منتقل شود.

 

نکته: درجه حرارت عایق در سطح هادی سیم ها و کابل های پی.وی.سی از ۷۰ درجه سانتی گراد تجاوز نکند.
شرایط قرار گرفتن کابل:

قرار گرفتن کابل در خاک: کابل های برق وقتی در داخل خاک قرار می گیرند، بر مبنای قرار گرفتن کابل به روی بستری از ماسه نرم است که پس از خاک ریزی به روی کانال سطح آن آجر فرش شود.

 

قرار گرفتن کابل در فضای آزاد:جریان مجاز کابل هایی که در هوای آزاد قرار دارند، براساس ضریب بار۱ و در هوای با درجه حرارت ۳۰ درجه سانتی گراد است.

 

قرار گرفتن کابل در آب:جریان مجاز کابل هنگامی که کاملا در داخل آب قرار گرفته باشد ۱٫۱۵ برابر جریان در کابل قرار گرفته در خاک است.نکته: باید توجه داشت که وقتی قسمتی از کابل در خاک یا هوای آزاد باشد، این قسمت ها تعیین کننده جریان عبوری از کابل هستنند.

 

  • در جدول زیر سیم های استفاده شده و جریان مجاز از این سیمها رو مشاهده میکنید:

 Flow-Calculation

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شماره تماس